Ο Σύλλογος Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων έχει μέλη αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις και παραγωγούς σπόρων και σποροφύτων.

Ιδρύθηκε το 1996 και έχει σήμερα 42 μέλη.

Στοχεύει στην προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του και στην περαιτέρω ανάπτυξη τους.

Δίνει έμφαση στην σποροπαραγωγή, στην προώθηση ελληνικών ποικιλιών καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση τους.

Έχει έδρα τη Λάρισα, ένα κατεξοχήν αγροτικό κέντρο, αλλά και το κέντρο του ελλαδικού χώρου.

Τα μέλη του καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια.

Ένωσε κι εσύ τη δύναμη σου με το Σύλλογο.