Εκδήλωση Ενημέρωσης για τους νέους Φυτοϋγειονομικούς Κανονισμούς