Παρουσία του Προέδρου του ΣΕΣΣΠ Γ.Κωστάκη στην κοπή πίτας της ΕΕΓΒΦ