Σποροπαραγωγοί κατά του υπουργείου για την ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου.