ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΣΣΠ ΣΤΟ 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΓΒΦ