Σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα