ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ