Ανταγωνισμός: Απαγορευμένες Συμφωνίες μεταξύ Επιχειρήσεων

Απαγορευμένες Συμφωνίες μεταξύ Επιχειρήσεων Κάθε επιχείρηση πρέπει να καθορίζει αυτόνομα ποια πολιτική θα ασκήσει στην αγορά και με ποια μέσα θα την επιβάλλει. Η αυτονομία αυτή ευρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με κάθε άμεση ή έμμεση προσέγγιση μεταξύ των επιχειρήσεων. Ανεξαρτησία δράσης σημαίνει και αναπόσπαστα εκδηλώνεται με τον ανεξάρτητο καθορισμό της εμπορικής πολιτικής της επιχείρησης στην…

Details