Σύλλογος Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων

 

Καψούρη 4, 41222, Λάρισα
(Γεωτεχνικό Επιμελητήριο)

2410 532 677

info@sessp.gr