Ο Σύλλογος Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων από το 1996 μέχρι και σήμερα, υπάρχει για να εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.

 

Στόχοι μας είναι:

 • Η ενίσχυση και η περαιτέρω διάδοση της σποροπαραγωγής, σαν προσοδοφόρας ενασχόλησης για τον παραγωγό αφ’ ενός και, σαν μοχλός ανάπτυξης για την Ελληνική Γεωργία αφ’ ετέρου.
 • Η αναβάθμιση της τεχνογνωσίας του αγρότη, ώστε να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά στάνταρτ ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.
 • Η προώθηση και διατήρηση της αειφορίας των εδαφών και του αγροτικού περιβάλλοντος, ως το βασικό κεφάλαιο όλων των καλλιεργειών.
 • Η προώθηση των εξαγωγών Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, υποβοηθώντας τα μέλη μας με έρευνες αγοράς και πληροφορίες ζήτησης εξωτερικού.

 

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Η προσπάθεια πάταξης της παράνομης σποροπαραγωγής που γίνεται από αγρότες ή εμπόρους ή επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας.
 2. Η καθιέρωση της νόμιμης σποροπαραγωγής και η εμπέδωση της συνεργασίας των Ελληνικών Αρχών και των ευρωπαϊκών λαών μέσα σε πνεύμα ισότητας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.
 3. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών.
 4. Η μελέτη και προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.
 5. Η ανάπτυξη μεταξύ των σποροπαραγωγών – μελών του πνεύματος συναδελφώσεως και αλληλεγγύης.
 6. Η επιστημονική προαγωγή της σποροπαραγωγής στον τόπο με κάθε τρόπο που συμβάλλει στην ανανέωση και διάδοση των σποροπαραγωγικών μεθόδων που προέρχονται είτε από τον ελληνικό , είτε από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
 7. Η συστηματική πληροφόρηση και ενημέρωση του αγροτικού κοινού για κάθε θέμα που σχετίζεται με την προσπάθεια της νόμιμης σποροπαραγωγής, η συλλογή κάθε τάσης ή αιτήματος σχετικού με τα παραπάνω και η στενή συνεργασία με τις αρχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 8. Η συμμετοχή σε επαγγελματικά συνέδρια του εξωτερικού πάνω σε θέματα σύγχρονης ευρωπαϊκής σποροπαραγωγής είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς.
 9. Η εκπροσώπηση και συμμετοχή του σε επαγγελματικές εκθέσεις επί θεμάτων σποροπαραγωγής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 10. Η σύσφιξη των σχέσεων τόσο με τις ελληνικές αρχές που άπτονται της σποροπαραγωγής όσο και με τους ευρωπαϊκούς διεθνείς οίκους και την διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σε οποιοδήποτε μέρος της ηπείρου.