Πρόεδρος : Ανατολίτης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος: Χριστιάς Ιωακείμ

Γενικός Γραμματέας: Μπουνάνος Αθανάσιος

Ταμίας: Κλωναρίδης Γεώργιος

Τακτικά Μέλη:          Μιχαήλ Βασίλειος

Σερβέτας Ιωάννης

Αγραφιώτης Δημήτριος