ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΣΣΠ

Την Πέμπτη, 30-9-2021 και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες, τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ συνεδρίασαν με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ομόφωνα εξελέγησαν οι κ.κ.
Αγραφιώτης Δημήτριος, Δεβετζής Μιχαήλ, Καρακίτσος Στέργιος, Κωστάκης Γεώργιος, Μπουνάνος Αθανάσιος, Σερβέτας Ιωάννης, Χριστιάς Ιωακείμ.
Μετά τη λήξη της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα με σκοπό την κατανομή των αρχαιρεσιών και ομόφωνα τα μέλη του αποφάσισαν:
1. Πρόεδρος : Δεβετζής Μιχαήλ, «ΔΕΒΕΤΖΗΣ Μ. &ΣΙΑ Ο.Ε.»
2. Αντιπρόεδρος: Σερβέτας Ιωάννης, «AGRIS ΑΕ»
3. Γραμματέας: Χριστιάς Ιωακείμ, «AGER ΥΙΟΙ Γ. ΧΡΙΣΤΙΑ ΑΕ»
4. Ταμίας: Μπουνάνος Αθανάσιος, «ΜΠΟΥΝΑΝΟΣ ΑΘ. ΕΕ»
5. Τακτικό Μέλος: Καρακίτσος Στέργιος , «ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Σ.»
6. Τακτικό Μέλος: Κωστάκης Γιώργος «OIKOS SEEDS»
7. Τακτικό Μέλος: Αγραφιώτης Δημήτριος, «Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΕ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΣΣΠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top