ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεβετζής  Μιχαήλ, «ΔΕΒΕΤΖΗΣ Μ. &ΣΙΑ Ο.Ε.»

Σερβέτας Ιωάννης,  «AGRIS ΑΕ»

Χριστιάς Ιωακείμ, «AGER ΥΙΟΙ Γ. ΧΡΙΣΤΙΑ ΑΕ»

Μπουνάνος Αθανάσιος, «ΜΠΟΥΝΑΝΟΣ ΑΘ. ΕΕ»

Καρακίτσος Στέργιος ,  «ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Σ.»

Κωστάκης Γιώργος «OIKOS SEEDS»

Αγραφιώτης Δημήτριος,  «Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΕ» 

Scroll to top